Nyheder

Besøg https://sn.dk/halsnaes

Fibernet til Liseleje
https://sn.dk/Halsnaes/Tusindvis-faar-bedre-net-Nu-udrulles-fiber-i-Halsnaes/artikel/1368656

Vejspærring i Frederiksværk:
Peder Falster-svinget ved Nordcenteret lukket indtil November 2020 (opdateret: tirsdag 22. december åbner broen)
https://sn.dk/Halsnaes-Avis/Kvaler-og-kaos-i-Peder-Falster-svinget/artikel/1345713

05/10/2020 Liseleje vandværk meddeler:

Orientering om kommende arbejder

Mandag morgen d. 5. oktober går vi i gang med at udskifte hovedledningen på den resterende del af Liselejevej (fra “den hvide mur” og ud af byen). Som det var tilfældet i foråret, bliver den nye hovedledning lagt ned ved hjælp af teknikken ”styret underboring”. Generne for trafikken skulle derfor blive minimale. I forbindelse med arbejdet kan der i dagtimerne forekomme kortvarige afbrydelse af vandforsyningen til forbrugere på strækningen. De berørte vil blive adviseret.

Når arbejdet sættes i gang nu, skyldes det, at Halsnæs Kommune ønsker at gennemføre den planlagte asfaltering af Liselejevej snarest. Det forventes, at Halsnæs Kommune starter asfalteringen af Liselejevej om ca. 8 uger.

I uge 43 gennemføres et andet af de større projekter, som vi orienterede om på generalforsamlingen i august: Råvandsledningen fra skoven og frem til vandværket skal renses. For at det kan lade sig gøre, sættes en tidligere indkøbt rensebrønd ned ude ved boringerne. Vi forventer ikke, at arbejdet med rensning får indflydelse på vandforsyningen til forbrugerne.

På grund af disse arbejder har vi været nødt til at ændre lidt på prioriteringen af andre opgaver. Den tidligere annoncerede omlægning af ledningsnettet omkring Colibristien må således udskydes til senere.

På de indre linjer er der også lidt nyt. Ved seneste bestyrelsesmøde aftalte vi at rokere lidt om på rollerne. Kim Wessel-Tolvig er ny formand og Thea Wulff Olesen er nu næstformand. Thea og Kim har således byttet plads. Ole Stage har taget over som kasserer.

Med venlig hilsen
Pva. bestyrelsen